การตรวจวัดและประเมินราคาต้นไม้

 สูตรการคำนวนปริมาตรต้นไม้เพื่อประเมินมูคค่า คาร์เครดิต

สูตรโตxโตxสูงx7.96/1000000x300x400/1000 =ค่าเครดิตพื้นฐาน

ความโตต้องวัดสูงจากพื้นดินขึ้นมา 130 ซม.แล้ววัดรอบต้นเรียกว่า "ความโต" วัดเป็นเซ็นติเมตร

ความสูงวัดจากพื้นดินจนถึงเรือนยอดต้นไม้ วัดเป็น เมตร

ป้ายรหัสประจำต้นไม้ ใช้ป้ายเป็นแผ่นอลูมิเนียม หรือสแตนเลส ขนาด กว้าง 5 ซม. ยาว 8 ซม.

รหัสป้าย เขียนด้วยสีน้ำมันสีแดง รหัสป้ายให้ใช้ชื่อเจ้าของแปลงตัวนำหน้าเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วตามด้วยจำนวนต้นไม้แต่ละแปลงถ้ามีจำนวนหลักสิบใช้

 นำหน้าเช่นตัวอย่าง S01 ต้นไม้หลักร้อยใช้ S001 ต้นไม้ หลักพันใช้ S0001

หมายเหตุ หลักฐานที่ดิน 1 ฉบับ ขึ้นทะเบียนได้ 1 แปลง ถ้ามีหลายต้องใ้ช้รหัสตามตัวอย่างดังนี้

1. ถ้ามี 1 แปลงใช้รหัส S01

2.ถ้ามี 2 แปลงใช้รหัส Sa01

3.ถ้ามี 3 แปลงใช้รหัส Sb01

                                                                   4.ถ้ามี 4 แปลงใช้รหัส Sc01

                                                                      ถ้ามีหลายแปลงก็ใช้รหัสและขั้นตอนเรียงต่อกันไป

     ตัวอย่างการทำทะเบียนแปลงไม้เพื่อคำนวนค่าคาร์บอนเครดิต

           
Visitors: 49,713