การเข้าศึกษาดูงาน


การเปิดให้เข้าศึกษาดูงาน หัวข้อ "การปลูกไม้กฤษณา ทำอย่างไรถึงจะสำเร็จ ขายได้ ส่งออกได้" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อบรมฟรี อาหารฟรี

ผู้ต้องการเข้าร่วม สามารถ ส่งชื่อ .......นามสกุล ........ผู้เข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2563 ในไลน์

ID.: 0813998095 , E-mail : chalermchai.thaikrisana@gmail.com ,เพจเฟสบุค วิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา ไม้หอม แห่งประเทศไทย 

Visitors: 5,483