การเข้าศึกษาดูงาน การประชุม


การเปิดอบรมหลักสูตรระดับผู้นำของวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นผู้บริหารระดับประธานภาค ประธานจังหวัด  หรือคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2565 รวม 5 วัน 

ผู้ต้องการเข้าร่วม สามารถ ส่งชื่อ .......นามสกุล ........ผู้เข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม  2565 ในไลน์

ID.: 0813998095 , E-mail : chalermchai.thaikrisana@gmail.com ,เพจเฟสบุค วิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา ไม้หอม แห่งประเทศไทย 

Visitors: 39,466