ลิงค์เพจ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้อง

เพจ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1.เพจ วิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กฤษณา-ไม้หอมแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/วิสาหกิจชุมชน-ชมรมไม้กฤษณา-ไม้หอมแห่งประเทศไทย-101247798234629

2.เพจ ไม้หอมกฤษณาเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ @kewalin.agarwood

https://www.facebook.com/@kewalin.agarwood

สแกนใน QR code ได้เลยครับ
Visitors: 24,989