วิสาหกิจชุมชน ชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

วิสาหกิจชุมชน ชมรมไม้กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่เลขที่ 45/1 หมู่ 1 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทร.081-3998095,094-4929555

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2549 ตาม พรบ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

ปัจจุบัน มีสมาชิกทั่วประเทศรวม 200,058 คน จำนวน 65 สาขา เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบต้นไม้กฤษณาที่มากที่สุดในโลก ประมาณ 25,000,000 ต้น ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

เรารวมพลังกันปลูกไม้กฤษณา ตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา และขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศไทย และในพื้นที่ AEC เช่น ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ

ปัจจุบันเราคือหน่วยงานหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา เช่นไม้แก่นกฤษณา น้ำมันกฤษณา ฯลฯที่มีคุณภาพมาตราฐาน และดีที่สุดในโลก

เป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ ขั้นตอนการปลูก การดูแลรัก การเพิ่มมูลค่าไม้กฤษณา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย 


Visitors: 49,712