ตารางการส่งขายคาร์บอนเครดิตประจำปี 2567


 ตารางการส่งขายคาร์บอนเครดตมีดังนี้

เป้าที่ทำสัญญาเพื่อขายคาร์บอนเครดิต ในปี พ.ศ.2567 จำนวน 40,000,000 tCO2eg (ทำสัญญาซื้อขายไปแล้ว)

1. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ..2567 ปริมาณ 2,000,000 กิโลตัน ( ผู้ซื้อโอนเงินให้แล้วอยู่ระหว่างการประสานการเงินระหว่างประเทศ)…Shipment date 15 Jan.  2024 Qty  = 2,000,000 tCO2eg

2.วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 ปริมาณ 3,000,000 กิโลตันคาร์บอน( 3,000,000 tCO2eg)

3.วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ปริมาณ 5,000,000 กิโลตันคาร์บอน( 5,000,000 tCO2eg)

4.วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567 ปริมาณ 10,000,000 กิโลตันคาร์บอน( 10,000,000 tCO2eg)

5.วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2567 ปริมาณ 10,000,000 กิโลตันคาร์บอน ( 10,000,000 tCO2eg)

6.วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2567 ปริมาณ 10,000,000 กิโลตันคาร์บอน ( 10,000,000 tCO2eg)

   ขอให้ทุกหน่วยวางแผนการส่งงานตามรายการข้างบนนี้ครับ

Visitors: 36,376